Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 Số: 19-TT/TU, ngày 07/3/2019 Thông Tri của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về lãnh đạo Đại hội Văn học nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 Thông tri số: 19-TT/TU, ngày 07/3/2019 Thông Tri của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về lãnh đạo Đại hội Văn học nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 07/03/2019 Tỉnh Ủy Vĩnh Phúc
Phó Bí Thư: Trần Văn Vinh
2 Số 17-TT/TU, ngày 30/5/2018 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Thông tri của Ban Thường vụ Tinh ủy về chỉ đạo, thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về "Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới" Thông tri số 17-TT/TU, ngày 30/5/2018 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Thông tri của Ban Thường vụ Tinh ủy về chỉ đạo, thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về "Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới" 30/05/2018 Tỉnh Ủy Vĩnh Phúc
Phó Bí Thư: Trần Văn Vinh