Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 Số 76-CTr/TU, ngày 06/6/2019 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em Chương trình số 76-CTr/TU, ngày 06/6/2019 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em 06/06/2019 Tỉnh Ủy Vĩnh Phúc
Phó Bí Thư: Trần Văn Vinh
2 Số 03/CT-BTV, ngày 9/7/2018 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Chương trình công tác quý III năm 2018 Chương trình số 03/CT-BTV, ngày 9/7/2018 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Chương trình công tác quý III năm 2018 09/07/2018 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Phó Chủ tịch: Vũ Thị Thu Hòa
3 Số 02/CTr-BTV ngày 8/7/2016 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020. Chương trình số 02/CTr-BTV ngày 8/7/2016 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020. 08/07/2016 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Chủ tịch: Nguyễn Thị Thu Chầm