Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
91 Số 974-CV/BTGTU, ngày 30/3/2018 Về việc định hướng nội dung tuyên truyền trong Quý II - 2018 Số 974-CV/BTGTU, ngày 30/3/2018 Về việc định hướng nội dung tuyên truyền trong Quý II - 2018 30/03/2018 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
Phó Trưởng Ban: Ngô Khánh Lân
92 Số: 252/CV-ĐCT, ngày 19/5/2017 của Đoàn chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam về việc Triển khai sử dụng tài liệu SHHV về Nghị quyết Đại hội Phụ nữ lần thứ XII Số: 252/CV-ĐCT, ngày 19/5/2017 của Đoàn chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam về việc Triển khai sử dụng tài liệu SHHV về Nghị quyết Đại hội Phụ nữ lần thứ XII 19/05/2017
93 Số: 32/HPN-GĐXH, ngày 23/02/2017 “V/v hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt Yêu thương và chia sẻ giúp đỡ phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn năm 2017” Công văn Số: 32/HPN-GĐXH, ngày 23/02/2017 “V/v hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt Yêu thương và chia sẻ giúp đỡ phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn năm 2017” 23/02/2017 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Chủ tịch: Nguyễn Thị Thu Chầm
94 Số 75/HPN-TC ngày 07/4/2016 V/v Báo cáo kết quả Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 Công văn Số 75/HPN-TC ngày 07/4/2016 V/v Báo cáo kết quả Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 12/10/2016 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Phó Chủ tịch: Vũ Thị Thu Hòa