Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 Số 1446 - CV/BTGTU, ngày 29/3/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh Vĩnh Phúc Định hướng nội dung tuyên truyền Quý II năm 2019 Công văn số 1446 - CV/BTGTU, ngày 29/3/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh Vĩnh Phúc Định hướng nội dung tuyên truyền Quý II năm 2019 29/03/2019 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
Phó Trưởng Ban: Ngô Khánh Lân
2 Số 173/STTTT-TTBCXB, ngày 25/3/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông V/v tuyên truyền Tổng điều tra dân số và Nhà ở năm 2019 Công văn số 173/STTTT-TTBCXB, ngày 25/3/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông V/v tuyên truyền Tổng điều tra dân số và Nhà ở năm 2019 25/03/2019 Sở Thông tin và Truyền thông
Phó Giám đốc: Vũ Khánh
3 Số: 120/STTTT-TTBCXB, ngày 01/3/2019 của Sở Thông tin và truyền thông V/v tuyên truyền thực hiện công điện 160.......vệ sinh lao động Công văn số: 120/STTTT-TTBCXB, ngày 01/3/2019 của Sở Thông tin và truyền thông V/v tuyên truyền thực hiện công điện số 160 của Thủ tướng Chính phủ; Tăng cường giải pháp đảm bảo môi trường giáo dục an toàn lành mạnh, phòng chống bạo lực học đường, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động. 01/03/2019 Sở Thông tin và Truyền thông
Phó Giám đốc: Vũ Khánh
4 Số 91/STTTT-TTBCXB, ngày 15/02/2019 của Sở TTTT Vĩnh Phúc V/v tuyên truyền ngăn chặn tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép, buôn bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật nhập lậu từ nước ngoài và công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2019 Công văn số 91/STTTT-TTBCXB, ngày 15/02/2019 của Sở TTTT Vĩnh Phúc V/v tuyên truyền ngăn chặn tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép, buôn bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật nhập lậu từ nước ngoài và công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2019 15/02/2019 Sở Thông tin và Truyền thông
Phó Giám đốc: Vũ Khánh
5 Số 19/HPN-TG, ngày 31/01/2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc V/v Chỉ đạo hướng dẫn các cấp Hội thực hiện việc đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 Công văn Số 19/HPN-TG, ngày 31/01/2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc V/v Chỉ đạo hướng dẫn các cấp Hội thực hiện việc đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 31/01/2019 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Nhung
6 số 583/STTTT-TTBCXB, ngày 05/10/2018 của Sở Thông tin và truyền thông V/v tuyên truyền triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin Công văn số 583/STTTT-TTBCXB, ngày 05/10/2018 của Sở Thông tin và truyền thông V/v tuyên truyền triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin 05/10/2018 Sở Thông tin và Truyền thông
Phó Giám đốc: Vũ Khánh
7 Số 7567/UBND-NC2, ngay 04/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc V/v tăng cương chỉ đạo tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Bộ luật hình sự năm 2015" trên địa bàn tỉnh Công văn số 7567/UBND-NC2, ngay 04/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc V/v tăng cương chỉ đạo tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Bộ luật hình sự năm 2015" trên địa bàn tỉnh 04/10/2018 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Phó Chủ tịch: Vũ Chí Giang
8 Số 1241-CV/BTGTU, ngày 01/10/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Định hướng nội dung tuyên truyền trong thời gian tới Công văn số 1241-CV/BTGTU, ngày 01/10/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Định hướng nội dung tuyên truyền trong thời gian tới 01/10/2018 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
Phó Trưởng Ban: Ngô Khánh Lân
9 Số 560/STTTT-TTBCXB, ngày 27/9/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc V/v tuyên truyền tổ chức thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" Công văn số 560/STTTT-TTBCXB, ngày 27/9/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc V/v tuyên truyền tổ chức thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" 27/09/2018 Sở Thông tin và Truyền thông
Phó Giám đốc: Vũ Khánh
10 Số 1187-CV/BTGTU, ngày 14/8/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên truyền Cuộc thi thiết kế biểu trưng Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuật Công văn số 1187-CV/BTGTU, ngày 14/8/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên truyền Cuộc thi thiết kế biểu trưng Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuật 14/08/2018 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc