Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 Số 4/2020 Bản tin tuyên truyền Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Bản tin số 4/2020 Bản tin tuyên truyền Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc 01/10/2020 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
PHÓ CHỦ TỊCH PHỤ TRÁCH: Nguyễn Hồng Nhung
2 Số 2233-CV/BTGTU, ngày 24/8/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Gửi Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam Công văn số 2233-CV/BTGTU, ngày 24/8/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Gửi Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 24/08/2020 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
Phó Trưởng Ban: Ngô Khánh Lân
3 Số 2/2020 Bản tin tuyên truyền Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Bản tin số 2/2020 Bản tin tuyên truyền Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc 01/04/2020 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
PHÓ CHỦ TỊCH PHỤ TRÁCH: Nguyễn Hồng Nhung
4 Số 3950/ĐCT-TG, ngày 08/01/2020 của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam V/v triển khai sử dụng tài liệu SHHV Công văn số 3950/ĐCT-TG, ngày 08/01/2020 của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam V/v triển khai sử dụng tài liệu SHHV 08/01/2020 Trung Ương Hội LHPN Việt Nam
Trưởng ban Tuyên giáo: Nguyễn Thị Minh Hương
5 Số 4/2019 Bản tin tuyên truyền Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Bản tin số 4/2019 Bản tin tuyên truyền Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc 01/09/2019 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Chủ tịch: Nguyễn Thị Thu Chầm
6 Số 3/2019 Bản tin tuyên truyền Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Bản tin số 3/2019 Bản tin tuyên truyền Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc 01/07/2019 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Chủ tịch: Nguyễn Thị Thu Chầm
7 Số 2/2019 Bản tin tuyên truyền Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Bản tin số 2/2019 Bản tin tuyên truyền Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc 01/04/2019 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Chủ tịch: Nguyễn Thị Thu Chầm
8 Tài liệu sinh hoạt hội viên quý 1/2019: Phụ nữ thực hiện an toàn thực phẩm Tài liệu sinh hoạt hội viên quý 1/2019: Phụ nữ thực hiện an toàn thực phẩm 02/01/2019 Trung Ương Hội LHPN Việt Nam
9 Số 1/2019 Bản tin tuyên truyền Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Bản tin số 1/2019 Bản tin tuyên truyền Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc 02/01/2019 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Chủ tịch: Nguyễn Thị Thu Chầm
10 Tài liệu giáo dục chính trị tư tưởng dành cho hội viên, phụ nữ năm 2018 Tài liệu giáo dục chính trị tư tưởng dành cho hội viên, phụ nữ năm 2018 12/09/2018 Trung Ương Hội LHPN Việt Nam