Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 Tài liệu sinh hoạt hội viên quý 1/2019: Phụ nữ thực hiện an toàn thực phẩm Tài liệu sinh hoạt hội viên quý 1/2019: Phụ nữ thực hiện an toàn thực phẩm 02/01/2019 Trung Ương Hội LHPN Việt Nam
2 Tài liệu giáo dục chính trị tư tưởng dành cho hội viên, phụ nữ năm 2018 Tài liệu giáo dục chính trị tư tưởng dành cho hội viên, phụ nữ năm 2018 12/09/2018 Trung Ương Hội LHPN Việt Nam
3 Số 4/2018 Bản tin tuyên truyền Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Bản tin số 4/2018 Bản tin tuyên truyền Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc 01/09/2018 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Chủ tịch: Nguyễn Thị Thu Chầm
4 Số 3/2018 Bản tin tuyên truyền Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Bản tin số 3/2018 Bản tin tuyên truyền Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc 01/07/2018 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Chủ tịch: Nguyễn Thị Thu Chầm
5 Số 2/2018 Bản tin tuyên truyền Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Bản tin số 2/2018 Bản tin tuyên truyền Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc 01/04/2018 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Chủ tịch: Nguyễn Thị Thu Chầm
6 Công văn số 203-CV/ĐCT- TG ngày 08/5/2017 của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam về việc Triển khai sử dụng tài liệu SHHV về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Công văn số 203-CV/ĐCT- TG ngày 08/5/2017 của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam về việc Triển khai sử dụng tài liệu SHHV về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 08/05/2017