Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 Số 45/BC-BTV, ngày 15/6/2018 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 Báo cáo số 45/BC-BTV, ngày 15/6/2018 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 15/06/2018 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Chủ tịch: Nguyễn Thị Thu Chầm
2 Số 81/BC-BTV ngày 30/9/2016 Báo cáo kết quả Đại hội Đại biểu Phụ nữ cấp huyện, thành, thị nhiệm kỳ 2016-2021 Số 81/BC-BTV ngày 30/9/2016 Báo cáo kết quả Đại hội Đại biểu Phụ nữ cấp huyện, thành, thị nhiệm kỳ 2016-2021 30/09/2016 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Chủ tịch: Nguyễn Thị Thu Chầm
3 Số 66/BC-BTV ngày 25/7/2016 Báo cáo Kết quả Đại hội Đại biểu Phụ nữ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2016-2021 Báo cáo số 66/BC-BTV ngày 25/7/2016 Báo cáo Kết quả Đại hội Đại biểu Phụ nữ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2016-2021 25/07/2016 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Chủ tịch: Nguyễn Thị Thu Chầm
4 Số 14/BC-BTV ngày 24/3/2016 Báo cáo đánh giá rút kinh nghiệm chỉ đạo điểm Đại hội Phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2016-2021 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ RÚT KINH NGHIỆM CHỈ ĐẠO ĐIỂM ĐẠI HỘI PHỤ NỮ CẤP CƠ SỞ, NHIỆM KỲ 2016-2021 24/03/2016 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Chủ tịch: Nguyễn Thị Thu Chầm