Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 Số 40/KH-SVHTT&DL, ngày 22/5/2019 của Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch Tổ chức giải Vô địch Cúp các CLB Bóng chuyền hơi tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019 Kế hoạch số 40/KH-SVHTT&DL, ngày 22/5/2019 của Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch Tổ chức giải Vô địch Cúp các CLB Bóng chuyền hơi tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019 22/05/2019 SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
PHÓ GIÁM ĐỐC: Kim Văn Ngoan Quýnh
2 Số 387/SVHTTDL-XDNSVN&GD, ngày 26/4/2019 của Sở văn hóa, thể thao và du lịch V/v đề nghị tuyên truyền triển khai thực hiện Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 10/1/2019 của UBND tỉnh Công văn số 387/SVHTTDL-XDNSVN&GD, ngày 26/4/2019 của Sở văn hóa, thể thao và du lịch V/v đề nghị tuyên truyền triển khai thực hiện Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 10/1/2019 của UBND tỉnh 26/04/2019 SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
GIÁM ĐỐC: Trân Ngọc Oanh