Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
11 Số 24-TL/BTC, ngày 19/4/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Thể lệ Cuộc thi Báo chí với chủ đề "Vĩnh Phúc vững bước đi lên" Thể Lệ số 24-TL/BTC, ngày 19/4/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Thể lệ Cuộc thi Báo chí với chủ đề "Vĩnh Phúc vững bước đi lên" 19/04/2019 Tỉnh Ủy Vĩnh Phúc
Trưởng Ban: Bùi Huy Vĩnh
12 Số 1661-TB/TU, ngày 22/3/2019 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy ... ô nhiễm môi trường tại một số xã trên địa bàn tỉnh. Số 1661-TB/TU, ngày 22/3/2019 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương thí điểm huy động nhân dân tham gia xậy dựng, cải tạo hệ thống cống, rãnh thoát nước khắc phục ô nhiễm môi trường tại một số xã trên địa bàn tỉnh. 22/03/2019 Tỉnh Ủy Vĩnh Phúc
CHÁNH VĂN PHÒNG: Trần Quốc Huy
13 Số: 19-TT/TU, ngày 07/3/2019 Thông Tri của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về lãnh đạo Đại hội Văn học nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 Thông tri số: 19-TT/TU, ngày 07/3/2019 Thông Tri của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về lãnh đạo Đại hội Văn học nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 07/03/2019 Tỉnh Ủy Vĩnh Phúc
Phó Bí Thư: Trần Văn Vinh
14 Số 17-TT/TU, ngày 30/5/2018 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Thông tri của Ban Thường vụ Tinh ủy về chỉ đạo, thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về "Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới" Thông tri số 17-TT/TU, ngày 30/5/2018 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Thông tri của Ban Thường vụ Tinh ủy về chỉ đạo, thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về "Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới" 30/05/2018 Tỉnh Ủy Vĩnh Phúc
Phó Bí Thư: Trần Văn Vinh
15 Số 92-KH/TU, ngày 24/4/2018 của Tỉnh Ủy Vĩnh Phúc Kế hoạch hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ III - năm 2018. Số 92-KH/TU, ngày 24/4/2018 của Tỉnh Ủy Vĩnh Phúc Kế hoạch hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ III - năm 2018. 24/04/2018 Tỉnh Ủy Vĩnh Phúc
Phó Bí Thư: Trần Văn Vinh