Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
21 Số: 154/STTT-TTBCXB, ngày 03/4/2018 Về việc tuyên truyền ngày sách Việt Nam lần thứ 5 Số: 154/STTT-TTBCXB, ngày 03/4/2018 Về việc tuyên truyền ngày sách Việt Nam lần thứ 5 03/04/2018 Sở Thông tin và Truyền thông
Phó Giám đốc: Vũ Khánh