Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
11 Số 408/STTTT-TTBCXB, ngày 21/6/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc V/v tuyên truyền hưởng ứng Giải báo chí về LLVT Quân khu 2 năm 2019 Công văn số 408/STTTT-TTBCXB, ngày 21/6/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc V/v tuyên truyền hưởng ứng Giải báo chí về LLVT Quân khu 2 năm 2019 21/06/2019 Sở Thông tin và Truyền thông
GIÁM ĐỐC: Trần Gia Long
12 Số 377/STTTT-TTBCXB, ngày 13/6/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông V/v tuyên truyền quyết liệt công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và Kiểm soát loài Tôm hùm nước ngọt Công văn số 377/STTTT-TTBCXB, ngày 13/6/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông V/v tuyên truyền quyết liệt công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và Kiểm soát loài Tôm hùm nước ngọt 13/06/2019 Sở Thông tin và Truyền thông
GIÁM ĐỐC: Trần Gia Long
13 Số 334/STTTT-TTBCXB, ngày 23/5/2019 của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc V/v tuyên truyền triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị Công văn số 334/STTTT-TTBCXB, ngày 23/5/2019 của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc V/v tuyên truyền triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị 23/05/2019 Sở Thông tin và Truyền thông
Phó Giám đốc: Vũ Khánh
14 Số 322/STTTT-TTBCXB, ngày 22/5/2019 của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc V/v tuyên truyền Công ước chống tra tấn và Công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị Công văn số 322/STTTT-TTBCXB, ngày 22/5/2019 của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc V/v tuyên truyền Công ước chống tra tấn và Công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị 22/05/2019 Sở Thông tin và Truyền thông
Phó Giám đốc: Vũ Khánh
15 Số 221/STTTT-TTBCXB, ngày 17/4/2019 của Sở Thông tin và truyền thông V/v Tuyên truyền ngày sách Việt Nam lần thứ 6 Công văn số 221/STTTT-TTBCXB, ngày 17/4/2019 của Sở Thông tin và truyền thông V/v Tuyên truyền ngày sách Việt Nam lần thứ 6 17/04/2019 Sở Thông tin và Truyền thông
Phó Giám đốc: Vũ Khánh
16 Số 173/STTTT-TTBCXB, ngày 25/3/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông V/v tuyên truyền Tổng điều tra dân số và Nhà ở năm 2019 Công văn số 173/STTTT-TTBCXB, ngày 25/3/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông V/v tuyên truyền Tổng điều tra dân số và Nhà ở năm 2019 25/03/2019 Sở Thông tin và Truyền thông
Phó Giám đốc: Vũ Khánh
17 Số: 120/STTTT-TTBCXB, ngày 01/3/2019 của Sở Thông tin và truyền thông V/v tuyên truyền thực hiện công điện 160.......vệ sinh lao động Công văn số: 120/STTTT-TTBCXB, ngày 01/3/2019 của Sở Thông tin và truyền thông V/v tuyên truyền thực hiện công điện số 160 của Thủ tướng Chính phủ; Tăng cường giải pháp đảm bảo môi trường giáo dục an toàn lành mạnh, phòng chống bạo lực học đường, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động. 01/03/2019 Sở Thông tin và Truyền thông
Phó Giám đốc: Vũ Khánh
18 Số 91/STTTT-TTBCXB, ngày 15/02/2019 của Sở TTTT Vĩnh Phúc V/v tuyên truyền ngăn chặn tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép, buôn bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật nhập lậu từ nước ngoài và công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2019 Công văn số 91/STTTT-TTBCXB, ngày 15/02/2019 của Sở TTTT Vĩnh Phúc V/v tuyên truyền ngăn chặn tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép, buôn bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật nhập lậu từ nước ngoài và công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2019 15/02/2019 Sở Thông tin và Truyền thông
Phó Giám đốc: Vũ Khánh
19 số 583/STTTT-TTBCXB, ngày 05/10/2018 của Sở Thông tin và truyền thông V/v tuyên truyền triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin Công văn số 583/STTTT-TTBCXB, ngày 05/10/2018 của Sở Thông tin và truyền thông V/v tuyên truyền triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin 05/10/2018 Sở Thông tin và Truyền thông
Phó Giám đốc: Vũ Khánh
20 Số 560/STTTT-TTBCXB, ngày 27/9/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc V/v tuyên truyền tổ chức thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" Công văn số 560/STTTT-TTBCXB, ngày 27/9/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc V/v tuyên truyền tổ chức thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" 27/09/2018 Sở Thông tin và Truyền thông
Phó Giám đốc: Vũ Khánh