Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 Số 647/STTTT-TTCNTTTT, ngày 03/8/2020 của Sở Thông tin truyền thông V/v cài đặt sử dụng ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh Công văn số 647/STTTT-TTCNTTTT, ngày 03/8/2020 của Sở Thông tin truyền thông V/v cài đặt sử dụng ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh 03/08/2020 Sở Thông tin và Truyền thông
PHÓ GIÁM ĐỐC: Vũ Mạnh Toàn
2 Số 442/STTTT-TTBCXB, ngày 25/5/2020 của Sở Thông tin truyền thông V/v tuyên truyền phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứ nạn và cuộc thi "Ảnh Nghệ thuật - tự hào một dải biên cương" Công văn số 442/STTTT-TTBCXB, ngày 25/5/2020 của Sở Thông tin truyền thông V/v tuyên truyền phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứ nạn và cuộc thi "Ảnh Nghệ thuật - tự hào một dải biên cương" 25/05/2020 Sở Thông tin và Truyền thông
PHÓ GIÁM ĐỐC: Đào Văn Minh
3 Số 266/STTTT-TTBCXB, ngày 03/4/2020 của Sở Thông tin và truyền thông Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc V/v tăng cường kỷ luật truyền thông phòng chống dịch Covid-19 Công văn số 266/STTTT-TTBCXB, ngày 03/4/2020 của Sở Thông tin và truyền thông Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc V/v tăng cường kỷ luật truyền thông phòng chống dịch Covid-19 03/04/2020 Sở Thông tin và Truyền thông
GIÁM ĐỐC: Nguyễn Bá Hiến
4 Số 263/STTTT-TTBCXB, ngày 01/4/2020 của Sở Thông tin và tuyên truyền Ủy ban nhân tỉnh Vĩnh Phúc V/v Tuyên truyền thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới Công văn số 263/STTTT-TTBCXB, ngày 01/4/2020 của Sở Thông tin và tuyên truyền Ủy ban nhân tỉnh Vĩnh Phúc V/v Tuyên truyền thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới 01/04/2020 Sở Thông tin và Truyền thông
GIÁM ĐỐC: Nguyễn Bá Hiến
5 Số 259/STTTT-TTBCXB, ngày 01/4/2020 của Sở Thông tin và truyền thông Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc V/v Tuyên truyền Chỉ thị 16 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 Công văn số 259/STTTT-TTBCXB, ngày 01/4/2020 của Sở Thông tin và truyền thông Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc V/v Tuyên truyền Chỉ thị 16 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 01/04/2020 Sở Thông tin và Truyền thông
PHÓ GIÁM ĐỐC: Đào Văn Minh
6 Số 256/STTTT-TTBCXB, ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Sở Thông tin và truyền thông Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc V/v tuyên truyền thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong thời gian dịch Covid 19 Công văn số 256/STTTT-TTBCXB, ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Sở Thông tin và truyền thông Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc V/v tuyên truyền thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong thời gian dịch Covid 19 31/03/2020 Sở Thông tin và Truyền thông
PHÓ GIÁM ĐỐC: Đào Văn Minh
7 Số 254/STTTT-TTBCXB, ngày 31/3/2020 của Sở Thông tin và truyền thông Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc V/v Tuyên truyền Chỉ thị 15; phòng chống Covid-19 trong vận tải hành khách và nông nghiệp; khai báo y tế toàn dân Công văn số 254/STTTT-TTBCXB, ngày 31/3/2020 của Sở Thông tin và truyền thông Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc V/v Tuyên truyền Chỉ thị 15; phòng chống Covid-19 trong vận tải hành khách và nông nghiệp; khai báo y tế toàn dân 31/03/2020 Sở Thông tin và Truyền thông
PHÓ GIÁM ĐỐC: Đào Văn Minh
8 Số 85/STTTT-BCXB, ngày 13/02/2020 của Sở Thông tin và truyền thông V/v khuyến nghị tổ chức, cá nhân tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhằm hạn chế việc tiếp xúc nơi đông người Công văn số 85/STTTT-BCXB, ngày 13/02/2020 của Sở Thông tin và truyền thông V/v khuyến nghị tổ chức, cá nhân tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhằm hạn chế việc tiếp xúc nơi đông người 13/02/2020 Sở Thông tin và Truyền thông
PHÓ GIÁM ĐỐC: Đào Văn Minh
9 Số 570/STTTT-TTBCXB, ngày 23/8/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông V/v tuyên truyền nội dung Nghị quyết số 43/NQ-HĐND, ngày 15/7/2019 của HĐND tỉnh về sáp nhập, đổi tên các thôn, tổ dân phố Công văn số 570/STTTT-TTBCXB, ngày 23/8/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông V/v tuyên truyền nội dung Nghị quyết số 43/NQ-HĐND, ngày 15/7/2019 của HĐND tỉnh về sáp nhập, đổi tên các thôn, tổ dân phố 23/08/2019 Sở Thông tin và Truyền thông
PHÓ GIÁM ĐỐC: Đào Văn Minh
10 Số 489/STTTT-TTBCXB, ngày 24/7/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc V/v tuyên truyền thực hiện Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ LHVQ Anh và Bắc Ai - len về hợp tác phòng, chống mua bán người Công văn số 489/STTTT-TTBCXB, ngày 24/7/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc V/v tuyên truyền thực hiện Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ LHVQ Anh và Bắc Ai - len về hợp tác phòng, chống mua bán người 24/07/2019 Sở Thông tin và Truyền thông
PHÓ GIÁM ĐỐC: Đào Văn Minh