Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 Số 85/STTTT-BCXB, ngày 13/02/2020 của Sở Thông tin và truyền thông V/v khuyến nghị tổ chức, cá nhân tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhằm hạn chế việc tiếp xúc nơi đông người Công văn số 85/STTTT-BCXB, ngày 13/02/2020 của Sở Thông tin và truyền thông V/v khuyến nghị tổ chức, cá nhân tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhằm hạn chế việc tiếp xúc nơi đông người 13/02/2020 Sở Thông tin và Truyền thông
PHÓ GIÁM ĐỐC: Đào Văn Minh
2 Số 570/STTTT-TTBCXB, ngày 23/8/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông V/v tuyên truyền nội dung Nghị quyết số 43/NQ-HĐND, ngày 15/7/2019 của HĐND tỉnh về sáp nhập, đổi tên các thôn, tổ dân phố Công văn số 570/STTTT-TTBCXB, ngày 23/8/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông V/v tuyên truyền nội dung Nghị quyết số 43/NQ-HĐND, ngày 15/7/2019 của HĐND tỉnh về sáp nhập, đổi tên các thôn, tổ dân phố 23/08/2019 Sở Thông tin và Truyền thông
PHÓ GIÁM ĐỐC: Đào Văn Minh
3 Số 489/STTTT-TTBCXB, ngày 24/7/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc V/v tuyên truyền thực hiện Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ LHVQ Anh và Bắc Ai - len về hợp tác phòng, chống mua bán người Công văn số 489/STTTT-TTBCXB, ngày 24/7/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc V/v tuyên truyền thực hiện Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ LHVQ Anh và Bắc Ai - len về hợp tác phòng, chống mua bán người 24/07/2019 Sở Thông tin và Truyền thông
PHÓ GIÁM ĐỐC: Đào Văn Minh
4 Số 408/STTTT-TTBCXB, ngày 21/6/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc V/v tuyên truyền hưởng ứng Giải báo chí về LLVT Quân khu 2 năm 2019 Công văn số 408/STTTT-TTBCXB, ngày 21/6/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc V/v tuyên truyền hưởng ứng Giải báo chí về LLVT Quân khu 2 năm 2019 21/06/2019 Sở Thông tin và Truyền thông
GIÁM ĐỐC: Trần Gia Long
5 Số 377/STTTT-TTBCXB, ngày 13/6/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông V/v tuyên truyền quyết liệt công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và Kiểm soát loài Tôm hùm nước ngọt Công văn số 377/STTTT-TTBCXB, ngày 13/6/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông V/v tuyên truyền quyết liệt công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và Kiểm soát loài Tôm hùm nước ngọt 13/06/2019 Sở Thông tin và Truyền thông
GIÁM ĐỐC: Trần Gia Long
6 Số 334/STTTT-TTBCXB, ngày 23/5/2019 của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc V/v tuyên truyền triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị Công văn số 334/STTTT-TTBCXB, ngày 23/5/2019 của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc V/v tuyên truyền triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị 23/05/2019 Sở Thông tin và Truyền thông
Phó Giám đốc: Vũ Khánh
7 Số 322/STTTT-TTBCXB, ngày 22/5/2019 của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc V/v tuyên truyền Công ước chống tra tấn và Công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị Công văn số 322/STTTT-TTBCXB, ngày 22/5/2019 của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc V/v tuyên truyền Công ước chống tra tấn và Công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị 22/05/2019 Sở Thông tin và Truyền thông
Phó Giám đốc: Vũ Khánh
8 Số 221/STTTT-TTBCXB, ngày 17/4/2019 của Sở Thông tin và truyền thông V/v Tuyên truyền ngày sách Việt Nam lần thứ 6 Công văn số 221/STTTT-TTBCXB, ngày 17/4/2019 của Sở Thông tin và truyền thông V/v Tuyên truyền ngày sách Việt Nam lần thứ 6 17/04/2019 Sở Thông tin và Truyền thông
Phó Giám đốc: Vũ Khánh
9 Số 173/STTTT-TTBCXB, ngày 25/3/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông V/v tuyên truyền Tổng điều tra dân số và Nhà ở năm 2019 Công văn số 173/STTTT-TTBCXB, ngày 25/3/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông V/v tuyên truyền Tổng điều tra dân số và Nhà ở năm 2019 25/03/2019 Sở Thông tin và Truyền thông
Phó Giám đốc: Vũ Khánh
10 Số: 120/STTTT-TTBCXB, ngày 01/3/2019 của Sở Thông tin và truyền thông V/v tuyên truyền thực hiện công điện 160.......vệ sinh lao động Công văn số: 120/STTTT-TTBCXB, ngày 01/3/2019 của Sở Thông tin và truyền thông V/v tuyên truyền thực hiện công điện số 160 của Thủ tướng Chính phủ; Tăng cường giải pháp đảm bảo môi trường giáo dục an toàn lành mạnh, phòng chống bạo lực học đường, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động. 01/03/2019 Sở Thông tin và Truyền thông
Phó Giám đốc: Vũ Khánh