Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
31 Số 1156-CV/BTGTU, ngày 26/7/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy gửi về Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng Công văn số 1156-CV/BTGTU, ngày 26/7/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy gửi về Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng 26/07/2018 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
Phó Trưởng Ban: Ngô Khánh Lân
32 Số 1087-CV/BTGTU, ngày 02/7/2018 Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa XIV Công văn số 1087-CV/BTGTU, ngày 02/7/2018 Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa XIV 02/07/2018 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
Phó Trưởng Ban: Ngô Khánh Lân
33 Số 1079-CV/BTGTU, ngày 22/6/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về cung cấp tài liệu tuyên truyền Luật an ninh mạng Công văn số 1079-CV/BTGTU, ngày 22/6/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về cung cấp tài liệu tuyên truyền Luật an ninh mạng 22/06/2018 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
Phó Trưởng Ban: Ngô Khánh Lân
34 Số 1046 - CV/BTGTU, ngày 29/5/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai. Công văn số 1046 - CV/BTGTU, ngày 29/5/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai. 29/05/2018 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
Phó Trưởng Ban: Ngô Khánh Lân
35 Số 984-CV/BTGTU, ngày 06/4/2018 Về việc tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ III - năm 2018 Số 984-CV/BTGTU, ngày 06/4/2018 Về việc tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ III - năm 2018 06/04/2018 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
Phó Trưởng Ban: Ngô Khánh Lân
36 Số 975-CV/BTGTU, ngày 30/3/2018 Về việc tuyên truyền Giải thưởng báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ IV Số 975-CV/BTGTU, ngày 30/3/2018 Về việc tuyên truyền Giải thưởng báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ IV 30/03/2018 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
Phó Trưởng Ban: Ngô Khánh Lân
37 Số 974-CV/BTGTU, ngày 30/3/2018 Về việc định hướng nội dung tuyên truyền trong Quý II - 2018 Số 974-CV/BTGTU, ngày 30/3/2018 Về việc định hướng nội dung tuyên truyền trong Quý II - 2018 30/03/2018 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
Phó Trưởng Ban: Ngô Khánh Lân