Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
11 Số 2038-CV/BTGTU, ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về Định hướng nội dung tuyên truyền Quý II năm 2020 Công văn số 2038-CV/BTGTU, ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về Định hướng nội dung tuyên truyền Quý II năm 2020 31/03/2020 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
Phó Trưởng Ban: Ngô Khánh Lân
12 Số 1879 - CV/BTGTU, ngày 19/02/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Tuyên truyền kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội người cao tuổi Việt Nam (10/5/1995-10/5/2020) Công văn số 1879 - CV/BTGTU, ngày 19/02/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Tuyên truyền kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội người cao tuổi Việt Nam (10/5/1995-10/5/2020) 19/02/2020 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
Phó Trưởng Ban: Ngô Khánh Lân
13 Số 67-HD/BTGTU, ngày 14/02/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hướng dẫn Công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2020 Hướng dẫn số 67-HD/BTGTU, ngày 14/02/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hướng dẫn Công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2020 14/02/2020 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
Phó Trưởng Ban: Ngô Khánh Lân
14 Số 66-HD/BTGTU, ngày 14/02/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hướng dẫn Tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2020 Hướng dẫn số 66-HD/BTGTU, ngày 14/02/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hướng dẫn Tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2020 14/02/2020 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
Phó Trưởng Ban: Ngô Khánh Lân
15 Số 1758 - CV/BTGTU, ngày 21/11/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm đô thị Vĩnh Yên Công văn số 1758 - CV/BTGTU, ngày 21/11/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm đô thị Vĩnh Yên 21/11/2019 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
Phó Trưởng Ban: Ngô Khánh Lân
16 Số 1729 - CV/BTGTU, ngày 30/10/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào, 30 năm Ngày truyền thông Hội CCB Việt Nam Công văn số 1729 - CV/BTGTU, ngày 30/10/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào, 30 năm Ngày truyền thông Hội CCB Việt Nam 30/10/2019 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
Phó Trưởng Ban: Ngô Khánh Lân
17 Số 1657 - CV/BTGTU, ngày 30/8/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn Công văn số 1657 - CV/BTGTU, ngày 30/8/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn 30/08/2019 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
Phó Trưởng Ban: Ngô Khánh Lân
18 Số 1621-CV/BTGTU , ngày 09/8/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về Tuyên truyền sáp nhập thôn, tổ dân phố và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Công văn số 1621-CV/BTGTU , ngày 09/8/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về Tuyên truyền sáp nhập thôn, tổ dân phố và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh 09/08/2019 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
Phó Trưởng Ban: Ngô Khánh Lân
19 Số 1601-CV/BTGTU, ngày 26/7/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai Công văn số 1601-CV/BTGTU, ngày 26/7/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai 26/07/2019 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
Phó Trưởng Ban: Ngô Khánh Lân
20 Số 57-HD/BTGTU, ngày 24/7/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hướng dẫn tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh... Hướng dẫn số 57-HD/BTGTU, ngày 24/7/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hướng dẫn tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh... 24/07/2019 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
Phó Trưởng Ban: Ngô Khánh Lân