Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 Số 6430/ĐCT-GĐXH, ngày 17/11/2021 của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam V/v phối hợp tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sỹ hi sinh tông đại dịch Covid - 19 Số 6430/ĐCT-GĐXH, ngày 17/11/2021 của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam V/v phối hợp tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sỹ hi sinh tông đại dịch Covid - 19 17/11/2021 Trung Ương Hội LHPN Việt Nam
Phó Chủ tịch: Trần Thị Hương
2 Số 888/KH-ĐCT, ngày 10/8/2020 của Đoàn chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Kế hoạch chỉ đạo Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022-2027) Kế hoạch số 888/KH-ĐCT, ngày 10/8/2020 của Đoàn chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Kế hoạch chỉ đạo Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022-2027) 10/08/2020 Trung Ương Hội LHPN Việt Nam
CHỦ TỊCH: Hà Thị Nga
3 Số 842/KH-ĐCT, ngày 01/6/2020 của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Kế hoạch tổ chức Cuộc vận động thiết kế áo dài Việt Kế hoạch số 842/KH-ĐCT, ngày 01/6/2020 của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Kế hoạch tổ chức Cuộc vận động thiết kế áo dài Việt 01/06/2020 Trung Ương Hội LHPN Việt Nam
Phó Chủ tịch: Bùi Thị Hòa
4 Số 3950/ĐCT-TG, ngày 08/01/2020 của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam V/v triển khai sử dụng tài liệu SHHV Công văn số 3950/ĐCT-TG, ngày 08/01/2020 của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam V/v triển khai sử dụng tài liệu SHHV 08/01/2020 Trung Ương Hội LHPN Việt Nam
Trưởng ban Tuyên giáo: Nguyễn Thị Minh Hương
5 Số 772/ĐCT-TG, ngày 11/11/2019 của Đoàn chủ tịch Hội LHPN Việt Nam V/v Phối hợp phổ biến, giới thiệu Giải báo chí toàn quốc về phòng, chống thiên tai lần thứ nhất năm 2019 Công văn số 772/ĐCT-TG, ngày 11/11/2019 của Đoàn chủ tịch Hội LHPN Việt Nam V/v Phối hợp phổ biến, giới thiệu Giải báo chí toàn quốc về phòng, chống thiên tai lần thứ nhất năm 2019 11/11/2019 Trung Ương Hội LHPN Việt Nam
Trưởng ban Tuyên giáo: Nguyễn Thị Minh Hương
6 Số 3769/ĐCT-TG, ngày 11/11/2019 của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam V/v tuyên truyền cuộc thi sáng tác về đề tài phụ nữ và Hội LHPN Việt Nam trong các tỉnh/thành phố Công văn số 3769/ĐCT-TG, ngày 11/11/2019 của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam V/v tuyên truyền cuộc thi sáng tác về đề tài phụ nữ và Hội LHPN Việt Nam trong các tỉnh/thành phố 11/11/2019 Trung Ương Hội LHPN Việt Nam
Trưởng ban Tuyên giáo: Nguyễn Thị Minh Hương
7 Số 3525/CV-ĐCT, ngày 04/9/2019 của Hội LHPN Việt Nam V/v triển khai Cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam" Công văn số 3525/CV-ĐCT, ngày 04/9/2019 của Hội LHPN Việt Nam V/v triển khai Cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam" 04/09/2019 Trung Ương Hội LHPN Việt Nam
Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Tuyết
8 Số 607/KH-ĐCT, ngày 28/6/2019 của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Kế hoạch định hướng hoạt động trọng tâm năm 2020 Kế hoạch số 607/KH-ĐCT, ngày 28/6/2019 của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Kế hoạch định hướng hoạt động trọng tâm năm 2020 28/06/2019 Trung Ương Hội LHPN Việt Nam
Phó Chủ tịch: Hoàng Thị Ái Nhiên
9 Số 31/HĐ-ĐCT, ngày 21/6/2019 của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hướng dẫn Công tác thi đua - khen thưởng đối với Hội LHPN các tỉnh/thành, đơn vị năm 2019 Hướng dẫn số 31/HĐ-ĐCT, ngày 21/6/2019 của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hướng dẫn Công tác thi đua - khen thưởng đối với Hội LHPN các tỉnh/thành, đơn vị năm 2019 21/06/2019 Trung Ương Hội LHPN Việt Nam
Phó Chủ tịch: Hoàng Thị Ái Nhiên
10 Số 525/KH-ĐCT-TG, ngày 25/3/2019 của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Kế hoạch Tổ chức Liên hoan các mô hình Thể dục thể thao Kế hoạch Số 525/KH-ĐCT-TG, ngày 25/3/2019 của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Kế hoạch Tổ chức Liên hoan các mô hình Thể dục thể thao 25/03/2019 Trung Ương Hội LHPN Việt Nam
Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Tuyết