Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
81 Số 75/HPN-TC ngày 07/4/2016 V/v Báo cáo kết quả Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 Công văn Số 75/HPN-TC ngày 07/4/2016 V/v Báo cáo kết quả Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 12/10/2016 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Phó Chủ tịch: Vũ Thị Thu Hòa
82 Số 43/KH-BTV ngày 07/9/2016 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" Số 43/KH-BTV ngày 07/9/2016 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" 07/09/2016 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Nhung
83 Số 02/CTr-BTV ngày 8/7/2016 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020. Chương trình số 02/CTr-BTV ngày 8/7/2016 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020. 08/07/2016 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Chủ tịch: Nguyễn Thị Thu Chầm
84 Số 35/KH-BTV ngày 27/6/2016 Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII Kế hoạch số 35/KH-BTV ngày 27/6/2016 Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII 27/06/2016 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Nhung
85 Số 14/BC-BTV ngày 24/3/2016 Báo cáo đánh giá rút kinh nghiệm chỉ đạo điểm Đại hội Phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2016-2021 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ RÚT KINH NGHIỆM CHỈ ĐẠO ĐIỂM ĐẠI HỘI PHỤ NỮ CẤP CƠ SỞ, NHIỆM KỲ 2016-2021 24/03/2016 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Chủ tịch: Nguyễn Thị Thu Chầm