Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
31 Số 22/KH-BTV, ngày 17/4/2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch Thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2019 Kế hoạch số 22/KH-BTV, ngày 17/4/2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch Thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2019 17/04/2019 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Phó Chủ tịch: Vũ Thị Thu Hà
32 Số 21/KH-BTV, ngày 05/4/2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch Thực hiện công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và phòng chống mua bán người năm 2019 Kế hoạch số 21/KH-BTV, ngày 05/4/2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch Thực hiện công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và phòng chống mua bán người năm 2019 05/04/2019 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Nhung
33 Số 20/KH-BTV, ngày 30/3/2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch Thực hiện tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu Kế hoạch số 20/KH-BTV, ngày 30/3/2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch Thực hiện tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu 30/03/2019 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Phó Chủ tịch: Vũ Thị Thu Hà
34 Số 18/KHPH-HPN-BVSN, ngày 15/3/2019 của Hội LHPN tỉnh và Bệnh viện Sản nhi tỉnh Kế hoạch Tổ chức truyền thông, khám bệnh, tư vấn, sàng lọc các bệnh lý về Sản phụ khoa cho phụ nữ trên địa bàn tỉnh năm 2019 Kế hoạch số 18/KHPH-HPN-BVSN, ngày 15/3/2019 của Hội LHPN tỉnh và Bệnh viện Sản nhi tỉnh Kế hoạch Tổ chức truyền thông, khám bệnh, tư vấn, sàng lọc các bệnh lý về Sản phụ khoa cho phụ nữ trên địa bàn tỉnh năm 2019 15/03/2019 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Lệ Thủy
35 Số 17/KH-BTV, ngày 14/3/2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch giám sát trách nhiệm của UBND các cấp ... giai đoạn 2016-2020 Kế hoạch số 17/KH-BTV, ngày 14/3/2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch giám sát trách nhiệm của UBND các cấp về thực hiện Điều 28 Luật Bình đẳng giới gắn với thực hiện Kế hoạch số 3373/KH-UBND, ngày 27/5/2016 của UBND tỉnh hành động về Bình đẳng giới tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020 14/03/2019 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Chủ tịch: Nguyễn Thị Thu Chầm
36 Số 16/KH-BTV, ngày 14/3/2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch Tổ chức giải bóng chuyền hơi nữ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ I năm 2019 Kế hoạch số 16/KH-BTV, ngày 14/3/2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch Tổ chức giải bóng chuyền hơi nữ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ I năm 2019 14/03/2019 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Nhung
37 Số 13/KH-BTV, ngày 01/3/2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch triển khai thực hiện chủ đề năm 2019 "An toàn cho phụ nữ và trẻ em" Kế hoạch số 13/KH-BTV, ngày 01/3/2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch triển khai thực hiện chủ đề năm 2019 "An toàn cho phụ nữ và trẻ em" 01/03/2019 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Chủ tịch: Nguyễn Thị Thu Chầm
38 Số 12/KH-BTV, ngày 01/3/2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp giữa Chính phủ, Hội Nông dân Việt Nam và Hội LHPN Việt Nam về ... năm 2019 Kế hoạch số 12/KH-BTV, ngày 01/3/2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp giữa Chính phủ, Hội Nông dân Việt Nam và Hội LHPN Việt Nam về "Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng" năm 2019 01/03/2019 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Chủ tịch: Nguyễn Thị Thu Chầm
39 Số 11/KH-BTV, ngày 01/3/2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ" năm 2019 Kế hoạch số 11/KH-BTV, ngày 01/3/2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ" năm 2019 01/03/2019 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Chủ tịch: Nguyễn Thị Thu Chầm
40 Số 10/KH-BTV, ngày 28/02/2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp" năm 2019 Kế hoạch số 10/KH-BTV, ngày 28/02/2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp" năm 2019 28/02/2019 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Chủ tịch: Nguyễn Thị Thu Chầm