Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
21 Số 4/2019 Bản tin tuyên truyền Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Bản tin số 4/2019 Bản tin tuyên truyền Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc 01/09/2019 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Chủ tịch: Nguyễn Thị Thu Chầm
22 Số 31/KH-BTV, ngày 31/7/2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch kiểm tra, giám sát trách nhiệm... Kế hoạch số 31/KH-BTV, ngày 31/7/2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch kiểm tra, giám sát trách nhiệm... 31/07/2019 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Chủ tịch: Nguyễn Thị Thu Chầm
23 Số 30/KH-BTV, ngày 16/7/2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch Định hướng hoạt động năm 2020 Kế hoạch số 30/KH-BTV, ngày 16/7/2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch Định hướng hoạt động năm 2020 16/07/2019 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Chủ tịch: Nguyễn Thị Thu Chầm
24 Số 3/2019 Bản tin tuyên truyền Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Bản tin số 3/2019 Bản tin tuyên truyền Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc 01/07/2019 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Chủ tịch: Nguyễn Thị Thu Chầm
25 Số 29/KH-BTV, ngày 28/6/2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch Tuyên truyền vận động xây dựng cải tạo hệ thống cống, rãnh thoát nước thải khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch Số 29/KH-BTV, ngày 28/6/2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch Tuyên truyền vận động xây dựng cải tạo hệ thống cống, rãnh thoát nước thải khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 28/06/2019 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Phó Chủ tịch: Vũ Thị Thu Hà
26 Số 24/KH-BTV, ngày 24/4/2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch Triển khai thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch" trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 Kế hoạch số 24/KH-BTV, ngày 24/4/2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch Triển khai thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch" trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 24/04/2019 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Lệ Thủy
27 Số 23/KH-BTV, ngày 22/4/2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án 2 ... năm 2019 Kế hoạch số 23/KH-BTV, ngày 22/4/2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án 2 "Hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vựng" thuộc Đề án "Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững" năm 2019 22/04/2019 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Lệ Thủy
28 Số 2/2019 Bản tin tuyên truyền Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Bản tin số 2/2019 Bản tin tuyên truyền Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc 01/04/2019 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Chủ tịch: Nguyễn Thị Thu Chầm
29 Số 19/KH-BCĐ, ngày 25/3/2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch thực hiện Đề án "Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực công nghiệp đến năm 2020" năm 2019 Kế hoạch số 19/KH-BCĐ, ngày 25/3/2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch thực hiện Đề án "Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực công nghiệp đến năm 2020" năm 2019 25/03/2019 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Chủ tịch: Nguyễn Thị Thu Chầm
30 Số 1/2019 Bản tin tuyên truyền Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Bản tin số 1/2019 Bản tin tuyên truyền Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc 02/01/2019 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Chủ tịch: Nguyễn Thị Thu Chầm