Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 Số 06/KH-BTV, ngày 26/02/2019 của Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch tuyên truyền trên trang TT - GTĐT Hội LHPN tỉnh Kế hoạch số 06/KH-BTV, ngày 26/02/2019 của Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch tuyên truyền trên trang TT - GTĐT Hội LHPN tỉnh 26/02/2019 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Chủ tịch: Nguyễn Thị Thu Chầm
2 Số 05/KH-BTV, ngày 22/02/2019 của Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đại biểu PNTQ lần thứ XII, nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ các cấp Kế hoạch số 05/KH-BTV, ngày 22/02/2019 của Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đại biểu PNTQ lần thứ XII, nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ các cấp 22/02/2019 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Chủ tịch: Nguyễn Thị Thu Chầm
3 Số 04/KH-BTV, ngày 01/02/2019 của Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện phong trào "Phụ nữ Vĩnh Phúc cử chỉ đẹp, sống nhân văn" năm 2019 Kế hoạch số 04/KH-BTV, ngày 01/02/2019 của Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện phong trào "Phụ nữ Vĩnh Phúc cử chỉ đẹp, sống nhân văn" năm 2019 01/02/2019 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Chủ tịch: Nguyễn Thị Thu Chầm
4 Số 19/HPN-TG, ngày 31/01/2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc V/v Chỉ đạo hướng dẫn các cấp Hội thực hiện việc đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 Công văn Số 19/HPN-TG, ngày 31/01/2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc V/v Chỉ đạo hướng dẫn các cấp Hội thực hiện việc đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 31/01/2019 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Nhung
5 Số 03/KH-BTV, ngày 24/01/2019 của Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch thực hiện Chương trình hoạt động ủy thác với NHCSXH năm 2019 Kế hoạch số 03/KH-BTV, ngày 24/01/2019 của Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch thực hiện Chương trình hoạt động ủy thác với NHCSXH năm 2019 24/01/2019 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Phó Chủ tịch: Vũ Thị Thu Hà
6 Số 01/KH-BTV, ngày 09/01/2019 của Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch Tổ chức kỷ niệm 1979 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 109 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 Kế hoạch số 01/KH-BTV, ngày 09/01/2019 của Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch Tổ chức kỷ niệm 1979 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 109 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 09/01/2019 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Nhung
7 Số 56/KH-BTV, ngày 28/11/2018 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa" giai đoạn 2018-2020 Kế hoạch số 56/KH-BTV, ngày 28/11/2018 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa" giai đoạn 2018-2020 28/11/2018 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Chủ tịch: Nguyễn Thị Thu Chầm
8 Số 54/KH-BTV, ngày 27/11/2018 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch phối hợp giữa Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc với Công ty TNHH sản xuất và thương mại phân bón Phú Điền... Kế hoạch số 54/KH-BTV, ngày 27/11/2018 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch phối hợp giữa Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc với Công ty TNHH sản xuất và thương mại phân bón Phú Điền... 27/11/2018 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Phó Chủ tịch: Vũ Thị Thu Hà
9 Số 4/2018 Bản tin tuyên truyền Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Bản tin số 4/2018 Bản tin tuyên truyền Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc 01/09/2018 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Chủ tịch: Nguyễn Thị Thu Chầm
10 Số 3/2018 Bản tin tuyên truyền Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Bản tin số 3/2018 Bản tin tuyên truyền Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc 01/07/2018 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Chủ tịch: Nguyễn Thị Thu Chầm