Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 14 văn bản

Tài Liệu sinh hoạt Hội Số 4/2020 Bản tin tuyên truyền Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc

Bản tin số 4/2020 Bản tin tuyên truyền Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 01/10/2020

Ngày có hiệu lực: 01/10/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Tài Liệu sinh hoạt Hội Số 2233-CV/BTGTU, ngày 24/8/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Gửi Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam

Công văn số 2233-CV/BTGTU, ngày 24/8/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Gửi Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam

Ngày ban hành: 24/08/2020

Ngày có hiệu lực: 24/08/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Tài Liệu sinh hoạt Hội Số 2/2020 Bản tin tuyên truyền Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc

Bản tin số 2/2020 Bản tin tuyên truyền Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 01/04/2020

Ngày có hiệu lực: 01/04/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Tài Liệu sinh hoạt Hội Số 3950/ĐCT-TG, ngày 08/01/2020 của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam V/v triển khai sử dụng tài liệu SHHV

Công văn số 3950/ĐCT-TG, ngày 08/01/2020 của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam V/v triển khai sử dụng tài liệu SHHV

Ngày ban hành: 08/01/2020

Ngày có hiệu lực: 08/01/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Tài Liệu sinh hoạt Hội Số 4/2019 Bản tin tuyên truyền Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc

Bản tin số 4/2019 Bản tin tuyên truyền Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 01/09/2019

Ngày có hiệu lực: 01/09/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Tài Liệu sinh hoạt Hội Số 3/2019 Bản tin tuyên truyền Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc

Bản tin số 3/2019 Bản tin tuyên truyền Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 01/07/2019

Ngày có hiệu lực: 01/07/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Tài Liệu sinh hoạt Hội Số 2/2019 Bản tin tuyên truyền Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc

Bản tin số 2/2019 Bản tin tuyên truyền Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 01/04/2019

Ngày có hiệu lực: 01/04/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Tài Liệu sinh hoạt Hội Tài liệu sinh hoạt hội viên quý 1/2019: Phụ nữ thực hiện an toàn thực phẩm

Tài liệu sinh hoạt hội viên quý 1/2019: Phụ nữ thực hiện an toàn thực phẩm

Ngày ban hành: 02/01/2019

Ngày có hiệu lực: 02/01/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Tài Liệu sinh hoạt Hội Số 1/2019 Bản tin tuyên truyền Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc

Bản tin số 1/2019 Bản tin tuyên truyền Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 02/01/2019

Ngày có hiệu lực: 02/01/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Tài Liệu sinh hoạt Hội Tài liệu giáo dục chính trị tư tưởng dành cho hội viên, phụ nữ năm 2018

Tài liệu giáo dục chính trị tư tưởng dành cho hội viên, phụ nữ năm 2018

Ngày ban hành: 12/09/2018

Ngày có hiệu lực: 12/09/2018

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2022-2027 ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TỈNH VĨNH PHÚC LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2021-2026 Bạo lực trẻ em trong gia đình CUỘC THI SÁNG TÁC CA KHÚC VỀ PHỤ NỮ VĨNH PHÚC Đồng Hành cùng phụ nữ biên cương
Xem tất cả »

Hình ảnh


Liên kết website