• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 27/02/2022
  • Ngày có hiệu lực: 27/02/2022
Dành sách nhóm Zalo hỗ trợ điều trị và nhận kiến nghị, phản ánh của công dân dương tính với COVID - 19.
Số ký hiệu Dành sách nhóm Zalo hỗ trợ điều trị và nhận kiến nghị, phản ánh của công dân dương tính với COVID - 19. Ngày ban hành 27/02/2022
Loại văn bản Danh sách Ngày có hiệu lực 27/02/2022
Cơ quan ban hành/ Người ký    
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực