• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 26/02/2022
  • Ngày có hiệu lực: 26/02/2022
Quyết định số 391/QĐ-UBND, ngày 26/02/2022 Quyết định về việc huy động 152 cán bộ y tế hỗ trợ công tác chăm sóc, điều trị bệnh nhân nhiễm Covid - 19 tại nhà/nơi lưu trú, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid - 19 tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.
Số ký hiệu Số 391/QĐ-UBND, ngày 26/02/2022 Quyết định về việc huy động 152 cán bộ y tế hỗ trợ công tác chăm sóc, điều trị bệnh nhân nhiễm Covid - 19 tại nhà/nơi lưu trú.... Ngày ban hành 26/02/2022
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 26/02/2022
Cơ quan ban hành/ Người ký UBND tỉnh Vĩnh Phúc PHÓ CHỦ TỊCH: Vũ Việt Văn
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực