• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 18/08/2021
  • Ngày có hiệu lực: 18/08/2021
Công văn số 7098/UBND-VX1 , ngày 18/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh Phúc V/v triển khai thực hiện Quyết định 2230/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 thành lập Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc
Số ký hiệu Số 7098/UBND-VX1 , ngày 18/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh Phúc V/v triển khai thực hiện Quyết định 2230/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 thành lập Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc Ngày ban hành 18/08/2021
Loại văn bản Công văn Ngày có hiệu lực 18/08/2021
Cơ quan ban hành/ Người ký UBND tỉnh Vĩnh Phúc PHÓ CHỦ TỊCH: Vũ Việt Văn
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực