• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 24/06/2021
  • Ngày có hiệu lực: 24/06/2021
Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 24/6/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới
Số ký hiệu Số 06-CT/TW, ngày 24/6/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới Ngày ban hành 24/06/2021
Loại văn bản Chỉ thị Ngày có hiệu lực 24/06/2021
Cơ quan ban hành/ Người ký BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG T/M BAN BÍ THƯ: Võ Văn Thưởng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực