• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 26/02/2021
  • Ngày có hiệu lực: 26/02/2021
Kế hoạch số 114/KH-BTV, ngày 26/02/2021 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc về tổ chức các hoạt động "Phụ nữ Vĩnh Phúc giữ gìn và phát triển áo dài di sản văn hóa Việt Nam"
Số ký hiệu Số 114/KH-BTV, ngày 26/02/2021 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc về tổ chức các hoạt động "Phụ nữ Vĩnh Phúc giữ gìn và phát triển áo dài di sản văn hóa Việt Nam" Ngày ban hành 26/02/2021
Loại văn bản Kế hoạch Ngày có hiệu lực 26/02/2021
Cơ quan ban hành/ Người ký Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Chủ tịch: Nguyễn Hồng Nhung
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực