• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 09/02/2021
  • Ngày có hiệu lực: 09/02/2021
Công văn số: 1019/UBND-VX1 của ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ngày 09/02/2021 V/v thực hiện Quyết định số 1053/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc Ban hành Hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID - 19 tại nơi công cộng.
Số ký hiệu Số: 1019/UBND-VX1 của ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ngày 09/02/2021 V/v thực hiện Quyết định số 1053/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc Ban hành Hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID - 19 tại nơi công cộng. Ngày ban hành 09/02/2021
Loại văn bản Công văn Ngày có hiệu lực 09/02/2021
Cơ quan ban hành/ Người ký UBND tỉnh Vĩnh Phúc Phó Chánh Văn Phòng: Đỗ Thị Thanh Hương
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực