• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 26/11/2020
  • Ngày có hiệu lực: 26/11/2020
Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 26/11/2020 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Chỉ thị Về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cứ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số ký hiệu Số 01-CT/TU, ngày 26/11/2020 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Chỉ thị Về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cứ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 Ngày ban hành 26/11/2020
Loại văn bản Chỉ thị Ngày có hiệu lực 26/11/2020
Cơ quan ban hành/ Người ký Tỉnh Ủy Vĩnh Phúc BÍ THƯ: Hoàng Thị Thúy Lan
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực