• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 01/10/2020
  • Ngày có hiệu lực: 01/10/2020
Bản tin số 4/2020 Bản tin tuyên truyền Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Số ký hiệu Số 4/2020 Bản tin tuyên truyền Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Ngày ban hành 01/10/2020
Loại văn bản Tài Liệu sinh hoạt Hội Ngày có hiệu lực 01/10/2020
Cơ quan ban hành/ Người ký Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc PHÓ CHỦ TỊCH PHỤ TRÁCH: Nguyễn Hồng Nhung
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực