• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 02/11/2020
  • Ngày có hiệu lực: 02/11/2020
Công văn số 496/HPN-TGCSLP, ngày 02/11/2020 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc V/v thực hiện Ngày pháp luật và Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2020
Số ký hiệu số 496/HPN-TGCSLP, ngày 02/11/2020 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc V/v thực hiện Ngày pháp luật và Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2020 Ngày ban hành 02/11/2020
Loại văn bản Công văn Ngày có hiệu lực 02/11/2020
Cơ quan ban hành/ Người ký Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc PHÓ CHỦ TỊCH: Nguyễn Thị Tình
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực