• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 16/09/2020
  • Ngày có hiệu lực: 16/09/2020
Công văn số 2264-CV/BTGTU, ngày 16/9/2020 Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (30/9/1910-30/92020)
Số ký hiệu Số 2264-CV/BTGTU, ngày 16/9/2020 Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (30/9/1910-30/92020) Ngày ban hành 16/09/2020
Loại văn bản Công văn Ngày có hiệu lực 16/09/2020
Cơ quan ban hành/ Người ký Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phó Trưởng Ban: Ngô Khánh Lân
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực