• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 07/09/2020
  • Ngày có hiệu lực: 07/09/2020
Công văn số 2251-CV/BTGTU, ngày 07/9/2020 gửi Đề cương tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X
Số ký hiệu Số 2251-CV/BTGTU, ngày 07/9/2020 gửi Đề cương tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X Ngày ban hành 07/09/2020
Loại văn bản Công văn Ngày có hiệu lực 07/09/2020
Cơ quan ban hành/ Người ký Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phó Trưởng Ban: Ngô Khánh Lân
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực