• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 18/08/2020
  • Ngày có hiệu lực: 18/08/2020
Số 26/HD-MTTQ-BTT, ngày 18/8/2020 Hướng dẫn tổ chức ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020
Số ký hiệu Số 26/HD-MTTQ-BTT, ngày 18/8/2020 Hướng dẫn tổ chức ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020 Ngày ban hành 18/08/2020
Loại văn bản Hướng dẫn Ngày có hiệu lực 18/08/2020
Cơ quan ban hành/ Người ký ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH VĨNH PHÚC PHÓ CHỦ TỊCH: Nguyễn Xuân Viễn
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực