• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 11/08/2020
  • Ngày có hiệu lực: 11/08/2020
Công văn số 3289-CV/BDVTW, ngày 11/8/2020 của Ban Dân vận Trung ương V/v triển khai đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng
Số ký hiệu Số 3289-CV/BDVTW, ngày 11/8/2020 của Ban Dân vận Trung ương V/v triển khai đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng Ngày ban hành 11/08/2020
Loại văn bản Công văn Ngày có hiệu lực 11/08/2020
Cơ quan ban hành/ Người ký BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC: Điểu K' ré
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực