• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 10/08/2020
  • Ngày có hiệu lực: 10/08/2020
Kế hoạch số 888/KH-ĐCT, ngày 10/8/2020 của Đoàn chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Kế hoạch chỉ đạo Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022-2027)
Số ký hiệu Số 888/KH-ĐCT, ngày 10/8/2020 của Đoàn chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Kế hoạch chỉ đạo Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022-2027) Ngày ban hành 10/08/2020
Loại văn bản Kế hoạch Ngày có hiệu lực 10/08/2020
Cơ quan ban hành/ Người ký Trung Ương Hội LHPN Việt Nam CHỦ TỊCH: Hà Thị Nga
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực