• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 04/08/2020
  • Ngày có hiệu lực: 04/08/2020
Công văn số 5962/UBND-VX1, ngày 04/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh V/v thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 272/TB-VPCP, ngày 03/8/2020
Số ký hiệu Số 5962/UBND-VX1, ngày 04/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh V/v thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 272/TB-VPCP, ngày 03/8/2020 Ngày ban hành 04/08/2020
Loại văn bản Công văn Ngày có hiệu lực 04/08/2020
Cơ quan ban hành/ Người ký UBND tỉnh Vĩnh Phúc PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG: Nguyễn Tiến Hạnh
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực