• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 31/07/2020
  • Ngày có hiệu lực: 31/07/2020
Công văn số 5867/UBND-VX1, ngày 31/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trong tình hình mới
Số ký hiệu Số 5867/UBND-VX1, ngày 31/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trong tình hình mới Ngày ban hành 31/07/2020
Loại văn bản Công văn Ngày có hiệu lực 31/07/2020
Cơ quan ban hành/ Người ký UBND tỉnh Vĩnh Phúc PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG: Nguyễn Tiến Hạnh
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực