• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 03/08/2020
  • Ngày có hiệu lực: 03/08/2020
Công văn số 647/STTTT-TTCNTTTT, ngày 03/8/2020 của Sở Thông tin truyền thông V/v cài đặt sử dụng ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh
Số ký hiệu Số 647/STTTT-TTCNTTTT, ngày 03/8/2020 của Sở Thông tin truyền thông V/v cài đặt sử dụng ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh Ngày ban hành 03/08/2020
Loại văn bản Công văn Ngày có hiệu lực 03/08/2020
Cơ quan ban hành/ Người ký Sở Thông tin và Truyền thông PHÓ GIÁM ĐỐC: Vũ Mạnh Toàn
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực