• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 07/07/2020
  • Ngày có hiệu lực: 07/07/2020
Công văn số 2165-CV/BTGTU, ngày 7/7/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gửi đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyên Duy Trinh
Số ký hiệu Số 2165-CV/BTGTU, ngày 7/7/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gửi đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyên Duy Trinh Ngày ban hành 07/07/2020
Loại văn bản Công văn Ngày có hiệu lực 07/07/2020
Cơ quan ban hành/ Người ký Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phó Trưởng Ban: Ngô Khánh Lân
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực