• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 16/07/2020
  • Ngày có hiệu lực: 16/07/2020
Công văn số 2183 - CV/BTGTU, ngày 16/7/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo
Số ký hiệu Số 2183 - CV/BTGTU, ngày 16/7/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo Ngày ban hành 16/07/2020
Loại văn bản Công văn Ngày có hiệu lực 16/07/2020
Cơ quan ban hành/ Người ký Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phó Trưởng Ban: Ngô Khánh Lân
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực