• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 21/05/2020
  • Ngày có hiệu lực: 21/05/2020
Công văn số 3809/UBND-VX1, ngày 21/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc V/v tăng cường thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá.....
Số ký hiệu Số 3809/UBND-VX1, ngày 21/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc V/v tăng cường thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá..... Ngày ban hành 21/05/2020
Loại văn bản Công văn Ngày có hiệu lực 21/05/2020
Cơ quan ban hành/ Người ký UBND tỉnh Vĩnh Phúc PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG: Nguyễn Tiến Hạnh
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực