• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 25/05/2020
  • Ngày có hiệu lực: 25/05/2020
Kế hoạch số 89/KH-BTV, ngày 25/5/2020 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 20/11/2019 của BCH Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/3/2020 của BCH Đảng bộ tỉnh...
Số ký hiệu Số 89/KH-BTV, ngày 25/5/2020 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 20/11/2019 của BCH Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/3/2020 của BCH Đảng bộ tỉnh... Ngày ban hành 25/05/2020
Loại văn bản Kế hoạch Ngày có hiệu lực 25/05/2020
Cơ quan ban hành/ Người ký Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc PHÓ CHỦ TỊCH: Nguyễn Thị Tình
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực