• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 20/05/2020
  • Ngày có hiệu lực: 20/05/2020
Công văn số 2100 - CV/BTGTU, ngày 20/5/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gửi tài liệu tuyên truyền hoạt động phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định
Số ký hiệu Số 2100 - CV/BTGTU, ngày 20/5/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gửi tài liệu tuyên truyền hoạt động phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định Ngày ban hành 20/05/2020
Loại văn bản Công văn Ngày có hiệu lực 20/05/2020
Cơ quan ban hành/ Người ký Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phó Trưởng Ban: Ngô Khánh Lân
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực