• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 24/03/2020
  • Ngày có hiệu lực: 24/03/2020
Kế hoạch số 79/KH-BTV, ngày 24/3/2020 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án 2...
Số ký hiệu Số 79/KH-BTV, ngày 24/3/2020 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án 2... Ngày ban hành 24/03/2020
Loại văn bản Kế hoạch Ngày có hiệu lực 24/03/2020
Cơ quan ban hành/ Người ký Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Phó Chủ tịch: Vũ Thị Thu Hà
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực