• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 18/03/2020
  • Ngày có hiệu lực: 18/03/2020
Kế hoạch số 70/KH-BTV, ngày 18/3/2020 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh va Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Số ký hiệu Số 70/KH-BTV, ngày 18/3/2020 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh va Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Ngày ban hành 18/03/2020
Loại văn bản Kế hoạch Ngày có hiệu lực 18/03/2020
Cơ quan ban hành/ Người ký Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Nhung
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực