• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 04/02/2020
  • Ngày có hiệu lực: 04/02/2020
Chỉ thị số: 08/CT-TTg ngày 04/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ Chỉ Thị đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình
Số ký hiệu Số: 08/CT-TTg ngày 04/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ Chỉ Thị đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình Ngày ban hành 04/02/2020
Loại văn bản Chỉ thị Ngày có hiệu lực 04/02/2020
Cơ quan ban hành/ Người ký THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG: Nguyễn Xuân Phúc
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực