• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 09/04/2020
  • Ngày có hiệu lực: 09/04/2020
Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 09/4/2020 của Chính phủ Nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19
Số ký hiệu Số 42/NQ-CP, ngày 09/4/2020 của Chính phủ Nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19 Ngày ban hành 09/04/2020
Loại văn bản Nghị Quyết Ngày có hiệu lực 09/04/2020
Cơ quan ban hành/ Người ký Chính phủ TM. CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG: Nguyễn Xuân Phúc
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực