• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 31/03/2020
  • Ngày có hiệu lực: 31/03/2020
Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID - 19
Số ký hiệu Số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID - 19 Ngày ban hành 31/03/2020
Loại văn bản Chỉ thị Ngày có hiệu lực 31/03/2020
Cơ quan ban hành/ Người ký THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG: Nguyễn Xuân Phúc
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực