• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 27/03/2020
  • Ngày có hiệu lực: 27/03/2020
Chỉ thị số 15/CT-TTg, ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ Về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID - 19
Số ký hiệu Số 15/CT-TTg, ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ Về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID - 19 Ngày ban hành 27/03/2020
Loại văn bản Chỉ thị Ngày có hiệu lực 27/03/2020
Cơ quan ban hành/ Người ký THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG: Nguyễn Xuân Phúc
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực