• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 03/04/2020
  • Ngày có hiệu lực: 03/04/2020
Công văn số 266/STTTT-TTBCXB, ngày 03/4/2020 của Sở Thông tin và truyền thông Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc V/v tăng cường kỷ luật truyền thông phòng chống dịch Covid-19
Số ký hiệu Số 266/STTTT-TTBCXB, ngày 03/4/2020 của Sở Thông tin và truyền thông Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc V/v tăng cường kỷ luật truyền thông phòng chống dịch Covid-19 Ngày ban hành 03/04/2020
Loại văn bản Công văn Ngày có hiệu lực 03/04/2020
Cơ quan ban hành/ Người ký Sở Thông tin và Truyền thông GIÁM ĐỐC: Nguyễn Bá Hiến
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực