• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 01/04/2020
  • Ngày có hiệu lực: 01/04/2020
Công văn số 263/STTTT-TTBCXB, ngày 01/4/2020 của Sở Thông tin và tuyên truyền Ủy ban nhân tỉnh Vĩnh Phúc V/v Tuyên truyền thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
Số ký hiệu Số 263/STTTT-TTBCXB, ngày 01/4/2020 của Sở Thông tin và tuyên truyền Ủy ban nhân tỉnh Vĩnh Phúc V/v Tuyên truyền thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới Ngày ban hành 01/04/2020
Loại văn bản Công văn Ngày có hiệu lực 01/04/2020
Cơ quan ban hành/ Người ký Sở Thông tin và Truyền thông GIÁM ĐỐC: Nguyễn Bá Hiến
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực